SetiHide Instrukcja obsługi

Od tlumacza: Obok polskich tłumaczeń będą angielskie słówka aby łatwiej było namierzyć poszczególne opcje.

Thanks to Markus (aka Krauty) and Steve for putting quite a lot of work in here. Note that this document is open to any kind of suggestions. Drop a note if something is missing.
Podziekowania dla Markus'owi i Steve'owi za prace włożoną w projekt. Są otwarci na wszystkie sugestie związane z tym dokumentem (ale to beznadziejnie zabrzmialo ;). Dorzuć notke jeśli czegoś brakuje.

There is one very important rule about the new SetiHide version: be patient!! SetiHide is written in a way that makes sure as little CPU time is taken away from the SETI client as possible. One of the ways to obtain this, is to raise the time between file- and status checks. So, whenever you find yourself asking, "Why is SetiHide not doing, what I just told it to?" then simply give it a little time!
Najważniejsza zasada bądz cierpliwy!!! SetiHide jest napisane tak, aby odbierać jak najmniej mocy procesora klientowi SETI jak to tylko możliwe. Jednym ze sposobów, aby to utrzymać, jest zwiększenie czasu pomiędzy sprawdzeniami statusu pliku. Więc gdy się bedziesz pytał, "Dlaczego SetiHide nie robi tego, co mu kazałem(łam)?", po prostu daj mu więcej czasu!

Przegląd instrukcjiSpis treści (wersja SetiHide 1.5.4.2)

1. Instalacja

1.1 Poraz pierwszy
1.2 Zmiana na nowszą wersję

2. Ustawienia (zakładka Settings)


2.1 Start z Windows (Windows startup)
2.2 Tryb wyświetlania (display mode)
2.3 Priorytet klienta (Client priority)
2.4 Rodzaj połączenia (Connection mode)
2.5 Czas połączenia (Connection timeout)
2.6 Ustawienia serwera Proxy (Proxy settings)
2.6.1 Parametry serwera Proxy (Socks proxy)
2.7 Nazwa klienta textowego(Seti client name)
2.8 SetiHide przedstawia ten komputer jako... (SetiHide referrs to this PC as...)
2.9 Liczba procesorów do użycia (Number of processors to be used)
2.9.1 Sieciowy magazyn (Network cache)
2.9.2 Ścieżka do magazynu (Network cache path)
2.9.3 Automatyczne składowanie (Auto restore)

Opcje dostępne od wersji 1.5.X.X
2.10 Więcej opcji (More options)
2.10.1 Potwierdź przed wyjściem z programu (Confirm before exit)
2.10.2 Przerwij wszystkie procesy SETI gdy wychodzisz z programu (Terminate all active seti threads on exit)
2.10.3 Wysyłaj /odbieraj WU kolejno (Flusch/fetch only one cache after another)
2.10.4 Zapisuj koordynaty WU na niebie(Log skaymap data)
2.10.5 Używaj flagi "-cpu" na PC-tach wieloprocesorowych(Use "-cpu" flag on multiprocessors PC)
2.10.6 Użyj alternatywnych kolorów (Use alternative colors)

3. Przechowywanie WU (zakładka Caches)

3.1 Główne okno
3.2 Zadania
3.3 Stan magazynu
3.4 Synchronizacja wysyłania/odbierania WU
3.5 Pobranie magazynu
3.6 Wysłanie magazynu

4. Główne okno (zakładka Main screen)

4.1 Źródło (Resource)
4.2 Postęp (Progress)
4.3 Informacje o urzytkowniku (User info)
4.4 Informacje o próbce (Work-unit info)
4.5 Wykres postępu próbki (The performance chart)

5. Monitoring WU (zakładka Logfile)

5.1 Logi

6. FAQ

6.1 Przed ruchomieniem SetiHide
6.1.1 Z kąd wziąć klienta Seti@Home dla DOS'a?
6.1.2 Ustawienia pliku .ini
6.1.3 Plik "halt_if_running.txt"

6.2 Problemy

6.2.1 Klient Seti nie startuje
6.2.2 Naciskam SetiHide.exe, ale nie startuje1. Instalacja góra

1.1 Instalaja poraz pierwszy (UWAGA: SetiHide nie działa z wygaszaczem ekranu. Musisz posiadać klienta uruchamianaego z lini komend!!! ). Jeśli masz już lienta SETI , i próbka (dalej bede używal WU) jest w twoim PC, idz do punktu 1.1.3

1.1.1 W przypadku gdy nie masz klienta - pobierz go!
1.1.2 W przypadku gdy nie masz WU (work-unit), uruchom kienta SETI ręcznie aby pobrał WU.
1.1.3 Upewnij się, że klient SETI nie pracuje! (jak przerwać)
1.1.4 Rozpakuj SetiHide.exe do katalogu gdzie znajduje się twój klient SETI.
1.1.5 Uruchom SetiHide.exe. Przejdź do punktu 2 dla skonfigurowania programu.

1.2 Zmiana na nowszą wersję 1.4.x

1.2.1 Pobierz program, rozpakuj do katalogu , w którym znajdował się wcześniej SetiHide.
1.2.2 Uruchom SetiHide.exe. Przejdź do punktu 2 dla skonfigurowania programu.2. Ustawienia (zakładka Settings) góra

2.1 "Run SetiHide on Windows startup" [ yes | no | run, launch SETI client and exit ] (Na razie działa tylko w Win95/Win98/WinME . Następne wersje beda rozdzielone na zwykłą i pod WinNT/Win2K/WinXP. Obecnie dla WinNT/Win2K/WinXP umieszcza się skrót do SetiHide.exe w autostarcie.)
2.2 "SetiHide display mode at startup" [ normal | run in tray | invisible ] - To ustawienie określa jak ma być wyświetlane okno programu.
2.3 "Seti client priority" [ idle | normal | high ] - To ustawienie określa ile mocy procesora (CPU) będzie przydzielone dla klienta SETI (dotyczy wszystkich zainstalowanych procesorów).
2.4"Connection mode" [ online | offline ] - To ustawienie określa rodzaj podłączenia do internetu i sposób wysyłania/odbierania WU.
2.5 "Connection timeout" [ 120 sec | 240 sec | 360 sec | 480 sec | 600 sec ] - Określa jak długo (w sekundach) SetiHide bądzie próbował podłączyć się do serwera Seti@Home w Berkeley zanim zrezygnuje.


2.6 "Use a proxy server" [ yes | no ] - Użyj serwera Proxy
2.6.1 "Socks proxy" [ yes | no ] - Ustawienia serwera Proxy

2.7 "Seti client program name" - Określa nazwę wykonywalnego klienta SETI. Podczas konfiguracjiSetiHide będzie próbował wykryć klienta SETI samoczynnie. Jeśli jego nazwa zostanie zmieniona, lub automatyczne wykrywanie zawiedzie, po prostu wpisz nazwę ręcznie. Jeśli nie zmieniłeś(łaś) jej podczas ściągania z Berkeley to zie się ten plik tak: "setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline.exe"


2.8 "SetiHide referrs to this PC as" - Każda instalacja SetiHide jest pokazana jako żródło z [X] procesorami, gdzie [X] może być od 1 do 4. To pole określa jak SetiHide ma zostać zainstalowany. Jeśli nie używasz magazynu sieciowego, możesz wpisać dowolną nazwę. W przeciwnym wypadku, SetiHide wpisze przypisaną komputerowi nazwę. Jeśli używasz magazynów sieciowych to każda instalacja musi mieć swoją własną niepowtarzalną nazwe żródła.


2.9 "Number of processors to be used" [ 1 (default) | 2 | 3 | 4 ] - Jeśli zmieniasz tę opcję, bądź pewny, że masz w magazynie lokalnym przynajmniej tyle WU ile procesorów zaznaczyłeś(łaś). Musisz wyjść i ponownie uruchomić SetiHide aby zmiany zostały uwzględnione. Możesz użyć więcej procesorów niż masz w systemie, ale to nie przyspieszy liczenia (moc zostanie rozdzielona pomiedzy poszczególne WU).


2.9.1 "Use a network cache" [ yes | no ]
UWAGA ZWIĄZANA Z MAGAZYNOWANIEM SIECIOWYM: Im więcej magazynów sieciowych jest używanych, tym więcej zasobów potrzebuje SetiHide do odświeżania informacji o stanie magazynów. Np: na 800MHz Athlon z 256MB RAM, z siecią 100MBps, potrzebuje przeciętnie 25% mocy CPU co 5 sekund aby odświeżyć informacje o 66 magazynach NAWET GDY JEST ZMINIMALIZOWANE! When on the main screen viewing local or network resources, there is little or no additional CPU demand detected on the example system.


2.9.2 "Network cache path" - Ten parametr określa położenie mogazynów sieciowych. Jest zalecane aby podać nazwę serwera, Np: "\\MyServer\data\seti\setihide". SetiHide potrzebuje następującyh praw do teho katalogu: read/write/delete/modify (czyli wszystkich). Można używać jakiegokolwiek rodzaju połączenia wspieranego przez Windows, więc będzie również działało takie podanie ścieżki: "\\172.20.40.3\data\user\oli\private\setihide\".


2.9.3 "Auto restore" [ yes | no ]
[ yes ] - Jeśli wybrałeś(łaś) magazyn sieciowy, ale połączenie jest zerwane kiedy SetiHide działa, SetiHide będzie próbował przywrucić połączenie sieciowe - bardzo pomocne jeśli SetiHide startuje zanim użytkownik się zaloguje. Ponownie, proszę pamiętać, że szyfrowanie chasła jest słabe.


2.10
Więcej opcji (More options) - Wchodzi się poprzez edit i zaznaczone zmiany potwierdza się "Apply settings". Powrót do zakładki ustawień poprzes "done".


2.10.1 Confirm before exit - Program pyta się czy rzeczywiście chcesz go zakończyć.


2.10.2 Terminate all active seti threads on exit - Przerywa wszystkie procesy SETI gdy wychodzisz z programu


2.10.3 Flusch/fetch only one cache after another - Wysyła/odbiera WU kolejno, jeden po drugim. Zalecane dla wolnych polączeń modemowych.


2.10.4 Log skaymap data - Zapisuje koordynaty WU na niebie aby można było je później zobaczyć.


2.10.5 Use "-cpu" flag on multiprocessors PC - Przyporządkowywuje danemu CPU poszczególny WU, w PC-tach wieloprocesorowych.


2.10.6 Use alternative colors - Użyj alternatywnych kolorów (osobiście nie polecam :)
3. Przechowywanie WU (zakładka Caches) góra

3.1 Główne okno
3.2 Okno zadań
Naciskając [ OK ] potwierdzimy zaplanowane zadania.


3.3 Okienko liczby "szafek" w magazynie.
3.4 Okno synchronizacji "set 'chron' job..." - Naciskając pojawia sie okno w którym ustalamy dzień (dnie) i godziny, w których program ma się łączyć z serwerem w celu wysłania/pobrania WU. Format czasu jest 24-godzinny..


3.5 Okno wysłania magazynu "Export" - Naciskając na ścieżkę dostępu przeszukujesz dysk, gdzie mają być wysłane WU z zaznaczonych "szafek" (główne okienko po lewej). Naciskając "export" wyślesz je do wskazanego katalogu.


3.6 Okno pobranie magazynu "Import" - Naciskając na ścieżkę dostępu przeszukujesz dysk, skąd mają być pobrane WU. Zaznaczasz żądane katalogi z obecnymi w nich WU. Naciskając "import" pobierasz je do obecnego magazynu.
4. Okno główne "Main Screen" góra

4.1 Źródło do wyświetlania "Resource to display" - Jeśli jest więcej niż jeden procesor (CPU) albo jest inny system ustawiony na magazynowanie przez seć (LAN), to źródło może być wybrane i pokazane. Linia "Last time up" przedstawia kiedy SetiHide ostatnio uaktualnił informacje o postępie. Jeśli ta wartość różni się od twojego systemowego zegara, to coś jest nie tak. Przerwanie SetiHide może pomóc, czasami pomaga erstart komputera (zwykły RESET ;). Używając polecenia "delete from list"każda pozycja z sieci może zostać usunięta.


4.2 Postęp "Progress" - To okno wyświetka postęp w liczeniu obecnej próbki w % jej przeanalizowania. ("Status") pokazuje status klienta SETI dla wybranego żródła, aktywne "active" albo nieaktywne "inactive". Gdy naciśniesz activeprogram wyświetli następujące opcje:
Gdy naciśniesz not active program wyświetli następujące opcje:
"Processing rate (now)" - Pokazuje obecną szybkość liczenia obecnego WU w [% / godz]. Pokazuje również ile będzie się liczył dany WU przy takiej prędkości.
"Processing rate (avg.)" - Pokazuje średnią szybkość liczenia obecnego WU w [% / godz]. Pokazuje również ile będzie się liczył dany WU przy takiej średniej prędkości.
"Time left:" - Pokazuje ile czasu (przy danej średniej prędkości i czasie już poświęconym na dany WU) zostało jeszcze do zakończenia liczenia danego WU.
"CPU Time:" - Pokazuje ile czasu komputer liczy już dany WU.


4.3 "User info" - Pokazuje nazwę użytkownika Seti@Home, numer użytkownika i pod spodem pokazuje ilość przyjętych przez Berkeley Work Unitów. Naciskając na nazwę użytkownika przejdziesz do strony ze wszystkimi statystykami. Wciskając "update" zaktualizujesz liczbę odesłanych WU.
Uwaga: Jeśli SetiHide nie może uaktualnić danych to zmodyfikuj plik "user_info.sah" w katalogu programu SetiHide. Po prostu edytuj np. notepadem. Ten plik zawiera wpis "email_addr=". Wpisz poprawny adres pod jakim jesteś zarejestrowany(na) w projekcie Seti@Home. Teraz SetiHide powinien poprawnie zaktualizować dane.


4.4 Work unit info - Podaje nazwę WU, czas jego nagrani, date itp. Po więcej informacji wyświetlanych tutaj udaj się na strone Seti w Berkeley lub POLSKI serwer.
Naciśnij nazwę work-unit'a aby wyświetlić mapę nieba (sky map).


4.5 The performance chart - W tym oknie wyświetlany jest wykres szyblości liczenia danego WU w [%/godz]. Oś X jest osią czasu danej próbki.Wyświetlany jest tu WU z zaznaczonego źródła. Do wyboru są następujące opcje wykresu:5. Monitoring WU (zakładka Logfile) góra

5.1 The log - Tu są wyświetlane wszystkich WU (lokalnych bądź sieciowych). SetiHide wyświetla nazwę oraz datę/czas kiedy dany WU został zastopowany/skończony. Znacznik (*) w kolumnie work unit obok nazwy WU określa aktywny WU (właśnie jest liczony). Znazcnik w kolumnie date finished (data zakończenia) określa, że SetiHide nie zanotował wszstkich danych dla tego WU (np. uszkodzony). Po więcej informacji wyświetlanych w pozostałych kolumnach odwiedź Stronnę w Berkeley.
Do wyboru są następujące opcje: Przyciski do nawigacji wykresem jak wyżej.6. FAQ góra

Dla pytań związanych z klientem textowym odwiedź stronę pomocy seti@home. Nie bądź niecierpliwy! Program ma zabrać jak najmniej czasu CPU jak to tylko możliwe. SetiHide nie sprawdza statusu co 5 ms, np po skończeniu WU, SetiHide może raportować stan nieaktywny "not active" przez kilka sekund. Nie oznacza to, że nie załaduje kolejnego WU. Przeważnie oznacza to, że SetiHide nie wykrył zakończenia liczenia poprzednieg WU i konsekwentnie nie pokazuje nic.

6.1 Przed ruchomieniem SetiHide

6.1.1 Możesz załadowaś klienta DOS'owego dla projektu SETI@Home z tąd! W przypadku, gdy ten link nie działa, sprawdź tu.

UWAGA: SetiHide nie działa z klientem w postaci wygaszacza ekranu !!!

6.1.2 Ustawienia pliku .ini
"ASKBEFOREEXIT=1" - Dodając tą komendę w pliku setihide.ini zmusisz SetiHide do pytania się przed wyjściem z programu. W wersji 1.5.4.2. znajduje się w zakładce "settings" -> "more" . Dokładniejszy opis.


6.1.3 Plik "halt_if_running.txt".
Wpisz ścieżkę dostępu do programów, które mają zatrzymywać klienta SETI. Rekomendowane dla "porządkowaczy" dysku, np defragmentatory, skandyski, inne narzędzia dyskowe.
na przykład:
c:\windows\defrag.exe
c:\windows\scandskw.exe

6.2 Problemy

6.2.1 Klient SETI nie startuje
6.2.2 Nacisnąłem(łam) SetiHide.exe, ale nie działa.
Sprawdź katalog ..\files\ czy jest obecny plik "setihide_is_hidden.txt".Jeśli jest to skasuj go, a SetiHide będzie widoczne. Ta opcja jest zaznaczana TU.Zatrzymanie klienta ręcznie. góra

Są trzy sposoby aby zatrzymać klienta SETI:


Przegląd instrukcji. góra