SetiHide Handleiding

Opmerking. Dit document staat open voor iedere suggestie. Laat het even weten als er iets mist.

Er is ÚÚn belangrijke regel i.v.m. de nieuwe SetiHide versie: heb geduld!! SetiHide is zo geschreven dat het zo min mogelijk processortijd van de SETI client gebruikt. Een van de manieren om dit voor mekaar te krijgen , is het verhogen van de tijd tussen de file- en status controle. Dus, als je jezelf afvraagt, "Waarom doet SetiHide niet, wat ik hem net opgedragen heb?" geef hem dan simpelweg even de tijd!

Handleiding revisiesInhoud

1. Installatie

1.1 Eerste keer.
1.2 Updaten van versie 1.4.x

2. Instellingen

2.1 Windows Startup
2.2 Weergave instellingen
2.3 Client prioriteit
2.4 Verbindings instellingen
2.5 Verbindings timeout
2.6 Proxy instellingen
2.6.1 Socks proxy
2.7 Seti client naam
2.8 PC Naam
2.9 Processoren
2.10 Netwerk cache
2.11 Netwerk cache path
2.12 Auto restore
2.13 More options

3. Work-unit caching

3.1 Main screen
3.2 Taak planning
3.3 set cron job
3.4 Cache count
3.5 Importing
3.6 Exporting

4. Hoofd pagina

4.1 Bronnen
4.2 Voortgang
4.3 gebruikers info
4.4 Work-unit info
4.5 De prestatie kaart

5. Log pagina

5.1 Het log

6. FAQ

6.1 Installatie opmerkingen
6.1.1 Waar kan ik de DOS-client voor Seti@Home halen?
6.1.2 Speciale .ini settings
6.1.3 Het "halt_if_running.txt" bestand

6.2 Algemen problemen

6.2.1 Seti CLI wil niet starten
6.2.2 Geklikt op SetiHide.exe, maar werkt niet1. Installatie Terug naar boven

1.1 Eerste keer installeren (OPMERKING: SetiHide werkt niet met de screensaver versie van de client. Je moet de command-line client gebruiken). Als je al een SETI client en een work-unit op je PC hebt staan, ga dan gelijk door naar Hoofdstuk 1.1.3

1.2 Updaten van SetiHide versie 1.4.x

1.2.1 Neem het update programma, unzip dit naar je SetiHide map en draai het.
1.2.2 Draai SetiHide.exe. Ga verder naar Hoofdstuk 2 om je instellingen te veranderen.2. Instellingen Terug naar boven

2.1 "Run SetiHide on Windows startup" (start SetiHide als Windows opstart) [ yes | no | run, launch SETI client and exit ] (Alleen ondersteund door Win95/Win98/WinME op dit moment. volgende versies komen in 2 smaken, ÚÚn zal een service versie zijn voor WinNT/Win2K/WinXP. Momenteel kan SetiHide.exe geplaatst worden in de "opstarten" map. Opmerking: SetiHide is succesvol getest met AppToService!)

2.2 "SetiHide display mode at startup" (SetiHide weergave instellingen na opstarten) [ normal | run in tray | invisible ] - Dit bepaald hoe SetiHide wordt weergeven wanneer het voor het eerst draait na opstarten of bij gebruiker opdracht.

2.3 "Seti client priority" ( Seti client pririteit ) [ idle | normal | high ] - Deze instelling bepaald hoe processortijd wordt toegekend aan de SETI client en geld voor alle ge´nstalleerde processoren.

2.4 "Connection mode" ( verbindings instellingen ) [ online | offline | auto-detect ]
2.5 "Connection timeout" (verbinding's timeout) [ 120 sec | 240 sec | 360 sec | 480 sec | 600 sec ] - Bepaald hoe lang (in secondes) SetiHide verbinding probeerd te maken met de Seti@Home server in Berkeley voordat deze het opgeeft.

2.6 "Use a proxy server" (gebruik van een proxy server) [ yes | no ]
2.6.1 "Socks proxy" [ yes | no ]
2.7 "Seti client program name" (Seti client programma naam) - Specificeert de naam van de SETI client. Tijdens de setup van SetiHide zal de naam van de client automatisch gedetecteerd worden. Als dit veranderd is of de automatische detectie niet werkte, simpelweg voer de naam van het SETI client programma hier in. Als je het niet veranderd hebt, dan is het waarschijnlijk "setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline.exe"

2.8 "SetiHide referrs to this PC as" (SetiHide verwijst naar deze PC als) - Elke installatie van SetiHide wordt gezien als een toepassing waarmee [X] processors, where [X] kan zijn van 1 tot 4. Dit veld specificeerd hoe SetiHide zal verwijzen naar een installatie. Als je geen netwerk geheugen gebruikt, kun je een gewenste kiezen. Anders, SetiHide zal zelf de computernaam kiezen. Als je een netwerk geheugen gebruikt, elke installatie moet een eigen unieke toepassingsnaam hebben.

2.9 "Number of processors to be used" (Aantal te gebruiken processoren) [ 1 (standaard) | 2 | 3 | 4 ] - Als je deze optie veranderd, wees er dan zeker van dat je minstens zoveel work units opgeslagen hebt als het aantal processoren dat je geselcteerd hebt. Je moet SetiHide afsluiten en opnieuw opstarten voordat de nieuwe instellingen effect hebben. Je hebt de mogelijkheid om meer processoren te selecteren dan je in je systeem hebt, dit zal alleen geen effect hebben op de prestaties.

2.10 "Use a network cache" (gebruik een netwerk geheugen) [ yes | no ]
[ yes ] - SetiHide zal de netwerk wu-geheugens of tenminste (als cache aantal nul is) een centrale logfile bijhouden van file's en kaarten. Ook zal dit de remote controling van andere SetiHide toepassingen inschakelen. Houd er rekening mee dat: je 2 nieuwe lege directories aan je netwerk geheugen moet toevoegen voordat je het voor de eerste keer gebruikt: "files" and "charts", b.v., stel voor dat je "seti" netwerkgeheugen map wilt gebruiken. De structuur moet er dan zo uitzien voordat je het netwerkgeheugen voor de eerste keer gebruikt:
\\SERVER\VOLUME\seti\
\\SERVER\VOLUME\seti\files\
\\SERVER\VOLUME\seti\charts\

[ no ] - SetiHide zal alleen lokale geheugens gebruiken.

OPMERKING/WAARSCHUWING OVER HET OPSLAAN OP EEN NETWERK: Hoe meer netwerk geheugens beschikbaar zijn, des te meer toepassing heeft SetiHide nodig om de geheugens te updaten scherm etc., b.v., een 800MHz Athlon with 256MB RAM op een 100MBps netwerk vraagt ongeveer 25% van de processor rekenkracht elke 5 sec. om de geheugens te updaten met een scherm van 66 cache's ZELFS ALS DEZE GEMINIMALISEERD IS! Als je op het hoofdscherm kijkt met locale of netwerk geheugens, dan wordt er weinig of geen extra processorkracht gedetecteerd bij het voorbeeld systeem.

2.11 "Network cache path" (netwerk geheugen pad) - Dit specificeerd de lokatie van het netwerk geheugen. Het wordt aanbevolen om de server naam te gebruiken in plaats van de drive name, b.v., "\\MijnServer\data\seti\setihide". SetiHide vereist lees/schrijf/verwijder/aanpassings rechten op deze map. Je kan iedere verbindingsinstelling gebruiken die Windows ondersteund, dus dit zal ook werken: "\\172.20.40.3\data\user\oli\private\setihide\".

2.12 "Auto restore" (Auto herstel) [ yes | no ]
[ yes ] - Als je er voor kiest een netwerkgeheugen te gebruiken, maar de verbinding is niet beschikbaar als je SetiHide is opgestart,dan zal SetiHide proberen de netwerkverbinding proberen te herstellen - erg handig als SetiHide wordt opgestart voordat de gebruiker is aangemeld. Nogmaals, houd er rekening mee dat de encryptie voor het password zwak is.

2.13 "More options" (meer opties)
Opmerking: done gevolgd door Apply Settings zal het setihide.ini bestand bijwerken. Om de veranderingen in te laten gaan, herstart SetiHide.3. Work-unit caching (Work-Unit opslag)
Terug naar boven

3.1 Main frame

3.2 Taak plannings frame

Een klik op [ OK ] rond de instellingen voor de geplande taken af.

3.3 set cron job

Je kan specificeren dat op een bepaald uur op een bepaalde dag van de week SetiHide alle work units in alle geheugens (locaal en netwerk) verwerkt en vernieuwd. Dit kan tot zeven keer per weerk, een keer voor elke dag van de week. Klik done om de veranderingen te accepteren. Deze optie is toegevoegd om gebruikers de mogelijkheid te geven WU gepland te versturen en te ontvangen ,als er een verbinding is of als er een beter verbingsnelheid is.

3.4 Geheugen aantal frame

3.5 Export frame - Links klik cache('s) (geheugen(s)) om de geheugens in het hoofd frame te exporteren, Klik path field om te browsen naar een bestemming en klik export om de geselecteerde WU's te exporteren naar de gekozen bestemming.

3.6 Import frame - links klik cache('s) (geheugen(s)) om de geheugens in het hoofd frame te importeren, klik path field om te browsen naar een bron, kies lokale of netwerk geheugens (local or network cache), klik import en selecteer WU(s) die je wil importeren naar de gekozen bestemming.4. Hoofdscherm Terug naar boven

4.1 Resource to display - Als er meer dan een processor is of meerdere sytemen die het netwerk geheugen gebruiken via een LAN verbinding ,die bronnen kunnen worden geselecteerd en weergegeven. De "Last time up" laat zien wanneer SetiHide de voortgang data heeft bijgwerkt. Als deze waarde meer dan een paar minuten scheelt van je eigen systeem dan kan er iets mis zijn. Het afsluiten van de client wordt dan aanbevolen en misschien wel het restarten van het volledige syteem is een optie. met de "delete from list" item netwerk bronnen kunnen worden verwijdert van deze lijst.

4.2 Progress - Dit frame geeft de voortgang van de huidige WU weer voor de geselecteerde bronnen in % . ("Status") geeft de status van de client van de geselecteerde bron weer, active (actief) of inactive (stand-by). Terwijl bij active als je op het status display klikt dan krijg je de volgende opties:
Terwijl bij not active, het klikken op de status display resulteerd in de volgende opties:
De "Processing rate (now)" geeft de actuele voortgangssnelheid weer van de huidige work unit (hoe lanh duurt het ongeveer om dit wu te verwerken). "Processing rate (avg.)" geeft de gemiddelde verwerkingssnelheid van deze wu weer met deze bron. "Time left" is de geschatte tijd die nodig zal zijn om deze wu te verwerken. "CPU time" is de totale processortijd die deze wu tot nu toe gebruikt heeft.

4.3 User info - Gebruikersnaam, gebruikersnummer en het totaal aantal verwerkte WU's door deze user worden hier weergegeven. "update" werkt deze velden bij. Als je klikt op de gebruikersnummer (naam) dan opent deze de browser en de SETI@home status page voor gebruikers. Opmerking: als SetiHide de gegevens niet kan bijwerken, edit de "user_info.sah" met een text editor (b.v., notepad) in de SetiHide directory. Vul de het correcte e-mail addres in in de "email_addr=" veld, en SetiHide zou nu een accurate bijwerking moeten kunnen uitvoeren.

4.4 Work unit info - De naam van de work unit, wanneer het is opgenomen, etc. worden hier weergegeven. Voor een gedetaileerde weergave, bezoek de Berkeley site hier. Klik op de naam van de work-unit geeft de sky map weer (1024x768 of hogere resolutie aanbevolen).

4.5 The performance chart - De kaart plot de huidige verwerkingssnelheid van de client terwijl de work unit wordt verwerkt door de geselcteerde bron. De opties zijn:

5. Log page Terug naar boven

5.1 log - NEE we hebben het hier niet over je manier van voortbewegen. Hier worden alle resultaten van alle geheugens weergegeven (lokaal en netwerk). SetiHide laat de naam datum/tijd zien en wanneer het is afgerond/gestopt. Een ster (*) in de work unit naam laat zien dat er nog aan de work unit gewerkt wordt. Een ster in de datum date finished kolom verteld dat SetiHide niet alle data voor de corresponderende work unit gelogd heeft. Voor details over de andere waardes weergegeven, ga naar de Berkeley site hier. Andere opties zijn: De kaart navigatie knoppen zijn identiek aan de knoppen in het hoofdscherm 4.5.6. Veel gestelde vragen (ook wel FAQ genoemd) Terug naar boven

Algemene vragen aangaande de command line client, bezoek the seti@home help page. Wees niet ongeduldig! Om zoveel mogelijk rekenkracht te behouden doet SetiHide zijn checks niet iedere 5 ms, b.v. als een wu klaar is, dan is het mogelijk dat SetiHide not active weergeeft voor een paar seconden. Dit houd niet in dat SetiHide niet de volgende wu geladen heeft. Het houd waarschijnlijk in dat SetiHide niet intern gedetecteerd heeft dat de SETI client klaar is met de vorige wu zonder dat de display informatie is bijgewerkt .

6.1 Installatie punten

6.1.1 Je kan de gewenste dos client voor het seti@home project downloaden hier! Mocht de link niet werken, ga hier even langs!

Opmerking: SetiHide werkt niet met de screensaver client!

6.1.2 Speciale .ini settings:
"ASKBEFOREEXIT=1" - Door deze regel toe te voegen aan het setihide.ini bestand wordt aan de gebruiker gevraagd of deze daadwerkelijk wil afsluiten. Dit was nodig voor de mensen die gewend waren aan SetiHide 1.4.x, welke minimaliseerde naar de system tray als je op de "X" klikte in de rechter bovenhoek.

6.1.3 Het "halt_if_running.txt" bestand
Type pad of bestandsnaam van iedere toepassing dat de SETI client zou moeten pauzeren. Aanbevolen voor defragmentatieprogramma's, scan disk utiliteiten en zelfs taskmgr.exe op NT... ;-)
e.g.:
c:\windows\defrag.exe
c:\windows\scandskw.exe

6.2 Algemene problemen

6.2.1 SETI client wil niet starten
6.2.2 Geklikt op SetiHide.exe, maar het doet niets.
Controleer ..\files\ directory. Als "setihide_is_hidden.txt" aanwezig is. verwijder het, en SetiHide zal zichtbaar worden. deze optie is geselecteerd hier.Start Seti handmatigHandmatig afsluiten van Seti

Er zijn vier standaard manieren om de Seti client te stoppen:


Handleiding revisies